ارتباط با مدیران

تعداد بازدید:۸۱۹۹

معاون توسعه مدیریت و منابع: 

آقای دکتر عباس ملاطایفه

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، معاونت توسعه مدیریت و منابع

شمارۀ تلفن مستقیم: 33137400-086

 

معاون بهداشتی:

آقای دکتر على علیمحمدی

آدرس محل کار: شهرک شهید بهشتی فاز ۲ ،ساختمان ساعی ، مرکز بهداشت استان مرکزی

شماره تلفن مستقیم: 

 

معاون آموزش:

آقای دکتر بهمن صادقی سده

آدرس محل کار: 34173638

شماره تماس مستقیم: اراک -میدان بسیج - خیابان بیمارستان امیرالمومنین- مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)-معاونت آموزش 

 

معاون تحقیقات و فناوری:

آقای دکتر مهدی صالحی

آدرس محل کار: اراک -میدان بسیج - خیابان بیمارستان امیرالمومنین- مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)-معاونت آموزش

شماره تماس مستقیم: 34173532 - 33838319

 

معاون درمان:

آقای دکتر رضا شجاعی

آدرس محل کار: اراک - خ علم الهدی - جنب بیمارستان امیرکبیر - ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان - طبقه چهارم - معاونت درمان

شماره تماس مستقیم: 33133100

 

معاون فرهنگی و دانشجویی:

آقای دکتر محمد بیات

آدرس محل کار: اراک -سردشت -میدان بسیج - خیابان بیمارستان امیرالمومنین(ع) -  مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) - معاونت دانشجویی فرهنگی

شماره تماس مستقیم: 34173530

 

معاون غذا و دارو:

آقای دکتر عباس علیمرادیان

آدرس محل کار: اراک کوی گلستان- معاونت غذا و دارو

شماره تلفن مستقیم: 33688626