مشاورین

تعداد بازدید:۴۰۵۸۷

مشاورین رئیس محترم دانشگاه
 

1.آقای دکتر هادی محمدی - مشاور عالی ریاست دانشگاه

2. آقای میثم بخشی - مشاور ریاست دانشگاه

3. آقای محسن بندی  - مشاور رئیس دانشگاه در  امور ایثارگران

4. آقای دکتر غلامرضا فتح آبادی -  مشاور رئیس دانشگاه ورئیس اداره سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه

5.آقای علی خلیلی مشاور ریاست - دانشگاه در امور مالی و قراردادهای دانشگاه

6.خانم دکتر عاطفه صالح فرد - مشاور رئیس دانشگاه  در امور بانوان و خانواده

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۳