لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
23دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیhttp://nkums.ac.ir/
65دانشگاه علوم پزشکی خویمشاهده
24دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانhttp://www.rums.ac.ir
25دانشگاه علوم پزشکی زابلhttp://www.zbmu.ac.ir
26دانشگاه علوم پزشکی زاهدانhttp://www.zaums.ac.ir/
27دانشگاه علوم پزشکی زنجانhttp://www.zums.ac.ir/
28دانشگاه علوم پزشکی سبزوارhttp://www.medsab.ac.ir
29دانشگاه علوم پزشکی سمنانhttp://www.semums.ac.ir/
30دانشگاه علوم پزشکی شاهرودhttp://www.shmu.ac.ir
31دانشگاه علوم پزشکی شهرکردhttps://www.skums.ac.ir
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۴ مورد.