لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
4دانشکده علوم پزشکی دزفولhttp://www.dums.ac.ir
3دانشگاه علوم پزشکی جیرفتhttps://www.jmu.ac.ir/fa
2دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریهhttp://www.thums.ac.ir/
1دانشکده علوم پزشکی آبادانhttp://abadanums.ac.ir/
نمایش ۶۱ تا ۶۴ مورد از کل ۶۴ مورد.