لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
54دانشگاه علوم پزشکی شوشترhttp://shoushtarums.ac.ir/
53دانشکده علوم پزشکی خمینhttps://khomeinums.ac.ir/
52دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستیhttp://www.uswr.ac.ir
51دانشگاه علوم پزشکی یزدhttp://www.ssu.ac.ir/
50دانشگاه علوم پزشکی یاسوجhttp://yums.ac.ir
49دانشگاه علوم پزشکی همدانhttp://www.umsha.ac.ir
48دانشگاه علوم پزشکی هرمزگانhttp://www.hums.ac.ir
47دانشگاه علوم پزشکی مشهدhttp://www.mums.ac.ir/
46دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمشاهده
45دانشگاه علوم پزشکی لرستانhttp://www.lums.ac.ir/
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴ مورد.