سازمان های دولتی استان

ردیفنام سازمانآدرس وبسایت
19اداره کل حفاظت محیط زیستمشاهده
14اداره کل دامپزشکیمشاهده
24اداره کل راه آهنمشاهده
21اداره کل زندانها و اقدامات امنیتی و تربیتیمشاهده
26اداره کل صنعت، معدن و تجارتمشاهده
17اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداریمشاهده
30اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگریمشاهده
18اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارسمشاهده
31اداره کل ورزش و جوانانمشاهده
15اداره کل پزشکی قانونیمشاهده
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.