سازمان های دولتی استان

ردیفنام سازمانآدرس وبسایت
20کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانمشاهده
29مدیریت فرودگاه اراکمشاهده
10شرکت گاز استان مرکزیمشاهده
8شرکت توزیع برق استان مرکزیمشاهده
9شرکت آب و فاضلاب استان مرکزیمشاهده
4دانشگاه پیام نورمشاهده
3دانشگاه صنعتی اراکمشاهده
7دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد استان مرکزیمشاهده
1دانشگاه اراکمشاهده
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکمشاهده
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.